Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stänga av kylskåpet utan att dra ur nätsladden?

Kylskåp K4285N.
Måste man dra ur nätsladden eller kan man använda huvud panelen
och göra skåpet strömlöst?

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.